بایگانی دسته‌ی: تقویت حافظه

مقالات تقویت حافظه

روش حفظ کردن جدول تناوبی

روش حفظ کردن جدول تناوبی

بهترین روش‌ها برای حفظ کردن جدول تناوبی. جدول تناوبی عناصر در شیمی، جدولی است که در آن،‌ عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده‌اند.

تمرینات تقویت و فعالسازی دو نیمکره با نقاشی

هنگام نقاشی کشیدن کدهای متفاوتی در ذهن فعال شده و افزایش این کدگذاری‌ها سبب افزایش انسجام حافظه و افزایش عملکرد بازیابی اطلاعات دیداری می‌شود

درمان فراموشی با تقویت حافظه ویژه نوجوانان

درمان فراموشی با تقویت حافظه ویژه نوجوانان

بررسی دلایل فراموشی در نوجوانان و ارایه روش ها و راه کار هایی برای درمان فراموشی با تقویت حافظه در نوجوانان

فروشگاه
مقالات
خانه
دوره ها
جستجو