کارگاه آنلاین حافظه برتر ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مرداد رازهایی در رابطه با عملکرد مغز

آموزش راهکارهايى برای تقویت حافظه

افزايش دقت

افزايش قدرت تمركز

تكنيک هايى براى فعالسازى
دو نيمكره مغز
میخواهم ثبت نام کنم! مدرس: محمد سیدا
Slide دوره یازدهم محصلان برتر به دلیل استقبال گسترده شما عزیزان دوره یازدهم محصلان برتر از تاریخ ۲۰ مرداد آغاز میگردد میخواهم ثبت نام کنم

محصولات

مقالات

فهرست