دوره ویژه معلمان
درباره دکتر محمد سیدا - موسسه فرهنگی ذهن برتر

مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی ذهن برتر

رئیس انجمن تقویت حافظه ایران و از بنیانگذاران روش های نوین یادگیری در ایران

دوره‌های موسسه ذهن برتر

ثبت نام مسابقات قهرمانی حافظه جهان

مجله ذهن برتر

دوره شخصیت سازی و شخصیت شناسی ویژه اعضای باشگاه کتابخوانی سوپرمایند ذهن برتر

دوره صوتی ساخت اعتماد به نفس و تجربه اوج لذت عزت نفس بالا ویژه اعضای باشگاه کتابخوانی سوپرمایند ذهن برتر

مسابقات جهانی ورزشهای ذهنی (حافظه) یک رویداد سالانه است که در آن شرکت کنندگان مهارت های خود را در زمینه های مختلف حافظه، مانند به خاطر سپردن اعداد، چهره ها، کلمات و اطلاعات دیگر، به چالش می کشند.

دوره صوتی ساخت اعتماد به نفس و تجربه اوج لذت عزت نفس بالا ویژه اعضای باشگاه کتابخوانی سوپرمایند ذهن برتر

کتاب های داکتر محمد سیدا
استخدام در ذهن برتر