Slide کارگاه تکنیک برتر برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید! اطلاعات بیشتر

مقالات


[icon name=”video-camera” class=”fa-2x”] تماشا کنید…

راز تعیین اهداف و رسیدن به آنها توسط آنتونی رابینز

هدف‌گذاری به روش آنتونی رابینز

چرا دانشمندان معروف جهان اطلاعات مهمی را که ده ها سال پیش کشف کرده‌اند را از انسان‌ها مخفی نگه داشته‌اند؟

این راز ها چه بودند؟ آیا آنها فکر میکردند اگر انسان‌ به قدرت اصلی خودش پی ببرد دیگر قابل کنترل نیست؟