دوره ویژه معلمان
درباره دکتر محمد سیدا - موسسه فرهنگی ذهن برتر

مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی ذهن برتر

رئیس انجمن تقویت حافظه ایران و از بنیانگذاران روش های نوین یادگیری در ایران

دوره‌های موسسه ذهن برتر

ثبت نام مسابقات قهرمانی حافظه جهان

مجله ذهن برتر

محتوای ویژه دوره های آموزشی آقای دکتر عبدی

چشمان شما دریچه‌ای به سوی دنیای درون شما هستند. زبان بدن چشم نقش مهمی در ارتباطات و تاثیرگذاری بر دیگران دارد. با تسلط بر زبان بدن چشم، می‌توانید به طور موثرتری با دیگران ارتباط برقرار کنید، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و در موقعیت‌های مختلف اجتماعی تأثیرگذارتر عمل کنید.

چگونه باورهای محدود کننده را شناسایی و با باورهای قدرت دهنده تغییر دهیم؟ سمینار سیستم باورها از دارن هاردی ویژه اعضای باشگاه کتابخوانی سوپرمایند

تکنیک های کنترل خشم از دکتر کریستین کنت ویژه اعضای باشگاه کتابخوانی سوپرمایند

کتاب های داکتر محمد سیدا
استخدام در ذهن برتر