حس برتر

توضیحات دوره


■ مهارت هایی که در دوره کارگاه آنلاین حس برتر کسب خواهید کرد:

✅ تکنیکهایی برای آنالیز چهره افراد و اینکه هر عضو در چهره دقیقا چه ویژگی درونی فرد را بیان می کند

✅ تله پاتی در جهت ایجاد جریان فکری مناسب با مخاطبین

✅ مدیریت ارتباط، افزایش بهره وری و نتایج با به کارگیری تکینکهای زبان بدن

✅ استراتژی افزایش اعتماد به نفس و روحیه از طریق تکنیکهای ساده و سریع

✅ پی بردن به الگوهای رفتاری افراد با روانشناسی خط و امضا در جهت افزایش بهره وری در زندگی و کار

✅ ارتباطات کارآمد با پاسخ به اینکه هر رفتار و عملکردی چه معنایی دارد؟

✅ روشهای کسب احترام و اعتماد دیگران

✅ چگونه به دروغگویی دیگران در حین صحبت پی ببریم؟

✅ چگونه در مصاحبه های شغلی و مذاکرات موفق شویم؟

✅ چگونه با تاثیرگذاری و نفوذ می توانیم بهترین موفقیتها را در روابط شغلی و شخصی به خود جذب کنیم؟

■ مزایای کارگاه آنلاین 3 روزه حس برتر

برگزاری دوره ها در صفحه اختصاصی اینستاگرامی به صورت لایو

تخفیف ویژه برای ثبت نام زود هنگام

دسترسی یک ماهه به دوره

ثبت نام در دوره

ثبت نام کارگاه آنلاین ۳ روزه حس برتر

  • قیمت: 496,000 تومان
    شامل 20 درصد تخفیف ثبت نام زود هنگام
  • 0 تومان