دانلود کتاب صوتی 12گام تا شادی بیکران

تومان 12,500

محمد سیدا در کتاب شادی بیکران آنچه را که لازم است از گذشته بیاموزید و آن را به حال خود رها کنید به شما می گوید. از شکست ها، ناکامیها و کمبودهای آن گردنبندی نسازید. زیرا سنگینی آن باعث می‌شود، سرتان همیشه خم باشد و چشمانتان به جای آسمان، زمین را ببیند!
فراموش نکنید که هرگز زندگی شما کامل نخواهد شد مگر اینکه در زمان حال و شرایط موجود احساس شادی کنید. فردا شاید مثل امروز باشد و فرداها تبدیل به امروزها می‌شوند و شما باز هم از زندگی بهره‌ای نبرده اید.

کتاب صوتی 12گام تا شادی بیکران
دانلود کتاب صوتی 12گام تا شادی بیکران

تومان 12,500