دانلود کتاب صوتی 12گام تا موفقیت نهایی

تومان 27,000

آیا از تغییر می‌ترسید؟ آیا تصور می‌کنید با تغییر دادن رفتارتان، دوستی و محبت دیگران را از دست می‌دهید یا در انجام کارهایتان شکست می‌خورید؟
مطمئن باشید تغییر اگر در جهت مثبت و سازنده باشد، شما را هزاران قدم به سرمنزل مقصود نزدیک تر می‌کند. از همین حالا شروع کنید. افکار پوسیده و قدیمی را رها کنید، نگرش منفی را دور بریزید و به موفقیت ، شادی و دوستی خوش‌آمد بگویید.محمد سیدا مرد حافظه ایران از تغییر در جهت سازنده برای شما می نویسد.

دانلود کتاب صوتی 12گام تا موفقیت نهایی
دانلود کتاب صوتی 12گام تا موفقیت نهایی

تومان 27,000