دانلود کتاب صوتی ۱۲گام تا اعتماد به نفس کامل

تومان 12,500

به خواسته ها و اهداف خود ایمان و اعتماد داشته باشید ،آینده از آن شماست. +فهرست فهرست مطالب عنوان صفحه • مقدمه به قلم دکتر آزمنديان • مقدمه به قلم ا.کيهان نيا • پيشگفتار به قلم مؤلف • گام اول عميق‌ترين معناي اعتمادبه‌نفس چيست؟ • گام دوم انواع اعتماد‌به‌نفس • گام سوم خودتان را دوست بداريد • گام چهارم به روياهاي خود اعتماد كنيد • گام پنجم به ارزش‌هاي خود ايمان بياوريد • گام ششم تخصص يا هنري را فرا گيريد • گام هفتم اعتماد به نفس با غرور تفاوت دارد • گام هشتم احساسات خود را ابراز كنيد • گام نهم به دنبال خلق فرصت‌هايي براي برقراري ارتباط باشيد • گام دهم براي تغيير برنامه‌ريزي كنيد • گام يازدهم ايمان به خدا گامي فراموش نشدني • گام دوازدهم آخرين گام

دانلود کتاب صوتی ۱۲گام تا اعتماد به نفس کامل

تومان 12,500