برنامه کلاس‌های آنلاین معلمان

جلسه اول دوره معلمان در تاریخ 20 خرداد ساعت 20 برگزار گردید

برنامه برگزاری کلاس‌های آینده از همین صفحه اطلاع رسانی می‌شود