هیچ چیز اتفاقی نیست

آیا شما هم به حکمت و قسمت اعتقاد دارید؟ یا فکر می کنید همه چیز تصادفی است؟ هیچ حادثه ای در زندگی من و شما اتفاقی نیست و تک تک حوادث، بر اساس آنچه می اندیشیم اتفاق میفتد و خود ما آن را بوجود می آوریم.

هیچ چیز اتفاقی نیست

هیچ چیز اتفاقی نیست

آیا شما هم به حکمت و قسمت اعتقاد دارید؟ یا فکر می کنید همه چیز تصادفی است؟ هیچ حادثه ای در زندگی من و شما اتفاقی نیست و تک تک حوادث، بر اساس آنچه می اندیشیم اتفاق میفتد و خود ما آن را بوجود می آوریم. جهان هستی در زمان نیاز بشر آنچه را که لازم دارد در اختیار او می گذارد و آگاهی هایی را به انسان می دهد تا روح خود را بازیابد و با انرژی و امیدی تازه به سوی تکامل حرکت کند. گاهی اوقات انرژی دادن به دیگران، بهترین کاری است که می توانیم برای خودمان انجام دهیم. هرچقدر ماهیت و زیبایی درونی انسانها را بیشتر ستایش کنیم، انرژی بیشتری به سویشان جاری می شود و به طور طبیعی انرژی بیشتری به سوی ما خواهد آمد.

«کیمیاگران می گویند: آدمی باید کاری را که طبیعت ناتمام گذاشته تمام کند.»

پس بیایید از این فرصت استفاده کنیم, به اطراف و اطرافیانمان بیشتر دقت کنیم تا شاید در راه رسیدن به خود همدیگر را یاری دهیم. گاهی اوقات انرژی دادن به دیگران، بهترین کاری است که می توانیم برای خودمان انجام دهیم. هرچقدر ماهیت و زیبایی درونی انسانها را بیشتر ستایش کنیم، انرژی بیشتری به سویشان جاری می شود و به طور طبیعی انرژی بیشتری به سوی ما خواهد آمد. و این لذت بخش ترین کار است.

در مرحله اول ما یقین نداریم. کم کم احساسات جدید و الهام بخشی در زندگی ما شکل می گیرد، اما نمی دانیم که این احساس چیست و چطور آن را حفظ کنیم. چرا که وقتی این احساس از بین برود عدم رضایت و بی قراری را در زندگی عادی ما در بردارد.


آگاهی از پدیده:

به این معنی که باور کنیم، اتفاق دیگری در زندگی روزمره ما جریان دارد و به هر یک از این اتفاق ها معنی دار است. برای مثال در کتاب فروشی به دنبال خرید کتابی هستید و به یک باره آن کتاب در مقابل چشمان شماست.

چگونه به تمدن نگاه کنیم:

اطلاعات ما را از دورنمای کل هزاره تاریخ گسترش میدهد و به ما نشان میدهد که چگونه به تمدن نگاه کنیم. چرا که با شناختن واقعیت تاریخی انسانهایی که پیش از ما بوده اند درک خواهیم کرد و دید ما نسبت به دنیا و پیشرفت های بعدی تغییر خواهد.

نسبت به دنیای فیزیکی ادراک متفاوتی داشته باشید:

پیش بینی می شود که بشر در پایان هزاره دوم انرژی جدیدی کشف می کند که به صورت تشعشعات بیرونی در تمام پدیده ها ظاهر می شود.

کنار زدن تصورات بد:

دریافت های ناگهانی ما باید در مورد رویدادهای مطلوب باشد، بی‏ درنگ تصورات بد را کنار بگذاریم و یک تصور خوب را جانشین آن قرار دهیم. موفقیت زمانی به دست می آید که بتوانیم در هر واقعه، نکته ای روشن پیدا کنیم.

درک این مطلب به این سرعت ممکن نیست و گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که سال ها بعد به حکمت آن ها پی می بریم. البته ما در یک نظام سازمان یافته کامل زندگی می کنیم و حق انتخاب داریم. هر کس در این زنجیره به هم پیوسته و منظم کاینات جایگاه و وظیفه مشخصی دارد و باید برای زندگی و سرنوشت خود تصمیم بگیرد. پس به این واقعیت رسیدید که هر چیزی که با آن مواجه می شوید که هر آن چه به آن می اندیشید و انجام می دهید، بخشی از نظام کاینات است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)