آموخته های پدری از همسر و فرزندانش

آموخته های پدری از همسر و فرزندانش

هو المعاشق

آموخته‌های پدری از همسر و فرزندانش

باتوجه به سنتی بودن نسل گذشته و صنعتی شدن نسل حاضر، تحولات بسیار زیادی بین پدر و مادر و فرزندان رخ داده یا درحال رخ دادن است که من به بعضی از آن‌ها، که آموخته‌ام می‌پردازم:

به مال زن، حتی اگر ارث و میراث خانوادگی کلانی داشته باشد نباید نظر داشت مگر آنکه خودش اقدامی بکند.

مهریه، نفقه، کادوی تولد و کادوی ازدواج زن توسط مرد در حکم واجب است.

در دادن کادو، نظر زن شرط است و حداکثر توان مرد، سورپریز کردن را به خانم ها واگذار کنیم.

زن برای تأمین امنیت خاطرش نیاز به پس اندازی متنابه دارد، مثلاً مسکن بنام و یا سهم هایی از کارخانه.

اگر مرد نگران از بنام کردن خانه مسکونی می باشد می تواند آن را بنام خانم صلح عمری کند. یعنی تا مرد در قید حیات است، خانم حق دخالتی ندارد و اگر خدا نکرده هرکدام زودتر از دنیا رفتند خانه می شود مال طرف بازمانده.

هرگز اظهار ضعف مالی و حالی به زن و فرزند نکنید حتی اگر واقعا کس دیگری را هم ندارید.

به همراهی های زن و فرزند با اقوام و دوستانشان خیلی کنجکاوی نکنید، مگر آنکه از حد بگذرد.

به صحبت های زن و فرزندان(بویژه دختر خانم ها) با تلفن و موبایل خیلی گیر ندهید.

هرگز درصدد ارشاد همسر و فرزندان از طریق مقایسه آنان با دیگران اقدام نکنید.

این شکاف فرهنگی را همیشه مدّ نظر داشته باشد که مردان و زنان حاضر متعلق به سنت اند و فرزندانشان متعلق به مدرنیته.

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
"با همسران مروت با بچه ها مدارا"(باهر)

متشکریم که این مطلب را تا انتها مطالعه فرمودید. نظر شما چیست؟

لطفاً نظرتان را دربارۀ این مطلب، در بخش نظرات بنویسید تا دیگر دوستان هموطنان عزیز؛ نظرات ارزشمند شما را بخوانند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)