اولین جمعه ی آبان ماه شان را در کارگاه حافظه برتر گذراندند.

اولین جمعه ی آبان ماه شان را در کارگاه حافظه برتر گذراندند.

کارگاه حافظه برتر در اولین جمعه ی آبان ماه 97 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. 

طبق وعده ی قبلی، دکتر سیدا راس ساعت 9 کارگاه حافظه را شروع کردند. دوستان عزیزی که از شهرهای مختلف ایران به سمینار آمده بودند و با اراده می خواستند تحول عظیمی در نیمه ی دوم سال خود ایجاد کنند. افرادی که تصمیم گرفته بودند از تمام ظرفیت ذهن خود استفاده کنند.

دکتر سیدا، مرد حافظه ایران، با تمام تلاش و انرژی خود در این کارگاه تمرینات عملی و کاربردی را آموزش دادند، و در تستی که گرفته شد همه ی افراد شرکت کننده توانستند 100 الگوی عدد و 100 رقم را به راحتی به خاطر بسپارند. 

شما هم می توانید از تجربیات خودتون در کارگاه های حافظه برتر برامون در قسمت نظرات بنویسید.

سلطان حافظه

حافظه برتر

تکنیک برتر

آلبوم تصاویر

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)