مرد حافظه و آزمندیان باهم در بانه

سمینار مشترک مرد حافظه ایران دکتر محمد سیدا و آقای دکتر آزمندیان در بانه برگزار شد.

مرد حافظه و آزمندیان باهم در بانه

این بار به شهر بانه دعوت شدیم همراه با دوست عزیز و گرامی مان آقای دکتر آزمندیان. بیش از هزار نفر برای این سمینار در محل حضور داشتند و سمینار باشکوهی را در غرب ایران برگزار کردیم. در این سمینار تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان و مباحث تقویت حافظه، افزایش عملکرد دو نیمکره مغز، تندخوانی، نحوه ی صحیح مطالعه توسط محمد سیدا مرد حافظه ایران عنوان و بررسی شد در همه این زمینه تمرینات عملی و کاربردی آموزش داده شد و همراه با عزیزان حاضر در سالن تمرینات انجام شد. تمام عواید این سمینار برای موسسه خیریه واقع در بانه صرف شد.

مرد حافظه ذهن برتر
محمد سیدا

 

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)