برای داشتن ذهنی فعال سوپ جوجه بخوریم!

سوپ جوجه با چاشنی تقویت حافظه! در مهر 96 برگزار شد.

برای داشتن ذهنی فعال سوپ جوجه بخوریم!

سمینار سوپ جوجه برای ذهن، برای آموزش مباحث تقویت حافظه، تندخوانی، تله پاتی و چهره شناسی به دلیل استقبال مردم در دو نوبت برگزار شد. تمرینات عملی توسط دکتر محمد سیدا مرد حافظه ایران انجام شد، تست سرعت تندخوانی گرفته شد و هم چنین برای مباحث شخصیت شناسی و چهره شناسی از یکی از داوطلبان خواسته شد تا روی سن بیاید و محمد سیدا با توضیح خصوصیت های ایشان از طریق چهره شناسی، به توضیح این مباحث پرداخت.  

مرد حافظه ایران محمد سیدا
ذهن برتر مرد حافظه ایران
سلطان حافظه ذهن برتر
مرد حافظه ایران سلطان حافظه
سلطان حافظه مرد حافظه ایران

 

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)