کارگاه تکنیک برتر در پاییز 96 برگزار شد

کارگاه تکنیک برتر به شما می آموزد بیشتر کتاب بخوانید اما زمان کمتری را برای آن اختصاص دهید.

کارگاه تکنیک برتر در پاییز 96 برگزار شد

گاهی کاری را بر حسب عادت انجام می دهیم که باعث می شود وقت و زمان بیشتری را برای آن صرف کنیم، در صورتی که زمان دارایی است که برای به دلیل ارزش بالای آن نمی توان قیمتی برایش تعیین کرد. پس جای امتحان کردن و خطایی وجود ندارد. در این مورد اگز خطا کنید عمری را باختید که دیگر جایگزینی برایش نیست.

خرسندیم که اهمیت این موضوع را در بین شرکت کنندگان و دنبال کنندگان مبحاحثی برای مدیریت زمان، از جمله تندخوانی که نقش موثری در موفقیت نیز دارد، می بینیم. این بار هم کارگاه تکنیک برتر با موضوع تندخوانی و روش صحیح مطالعه، با استقبال مردم در تهران و شهرستان، دانش آموزان و دانشجویان و ... روبرو شد و سالن دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به سرعت پر شد. ما منتظر شنیدن خبرهای موفقیت شما هموطنان فهیم هستیم.

مرد حافظه

تندخوانی سیدا

 

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)