مجری محبوب، در کارگاه ثروت

جناب آقای امیررضا امیراحمدی مجری معروف و چهره ی آشنای صدا و سیما، در روز جمعه 10 اسفند 96 کارگاه پاشو تلاشو را در موسسه فرهنگی ذهن برتر به همراه دکتر محمد سیدا برگزار کردند.

مجری محبوب، در کارگاه ثروت

کارگاه پاشو تلاشو، برای طلا شدن زندگی!

 جناب آقای امیررضا امیراحمدی مجری معروف و چهره ی آشنای صدا و سیما، در روز جمعه 10 اسفند 96 کارگاه پاشو تلاشو را در موسسه فرهنگی ذهن برتر به همراه دکتر محمد سیدا برگزار کردند. این کارگاه در رابطه با ثروت آفرینی و جذب ثروت های موجود در اطرافمان است که دکتر امیرحمدی موانع و راه های رسیدن را به دوستان شرکت کننده آموزش دادند و با استقبال گرم شرکت کننده ها در پایان کارگاه مواجه بودیم.

 

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)