فروشگاه ذهن برترمحصولات10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی

دریافت رایگان بخشی از کتاب
اصالت و سلامت فیزیکی کالا
امتیاز خرید : 13 امتیاز

وضعیت: ناموجود
قیمت: 27000 تومان


معرفی اجمالی محصول

نیرو و انرژی را در سکوت و مراقبه بدست آورید
نمایش بیشتر

 

  • یک روز پس از متهور ساختن باد،موج،جذر و مد و جاذبه،باید انرژی عشق را مهار کنیم و سپس برای دومین بار در تاریخ گیتی،نوع بشر آتش را کشف کرد.   (تیل هارد دو شاردین)
  • بر روی تصویر عظیم عشق متمرکز شوید.بر روی خویشتن ،ارزش گذاریدو اصول اخلاقی شخصی خود را آرزو کنید.نگرش مستمر زندگی خود را چون چراغی هدایت گر پیش رو داشته باشید.
  • خود و دیگران را درک کنید و اظهار همدردی را در خویش پرورش دهید.
  • بطور فزاینده ای خیرخواه و حق شناس باشید.
  • بخندید و بگذارید دنیا به شما بخندد.کودک درون را آزاد سازید.از طریقی نیروی عادت و سنت ها،نیروی درونی خود را پرورش دهید.
  • در درون و بیرون از خود صلح و آرامش بیافرینید.
  • از طریق این کارها،نیروی عشق را توسعه دهید،در تملک بگیرید،به آن واقف شوید و آن را با دیگران قسمت کنید.