کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟

ما در هر فعالیتی از یک نیمکره استفاده بیشتری میبریم اما این بدان معنی نیست که هنگام نقاشی کشیدن نیمکره چپ مغز از فعالیت باز می ایستد و تنها نیمکره راست کار میکند.در هر فعالیتی هر دو نیمکره مغز در حال فعالیت هستند اما یکی از آن دو بیشتر درگیر است.

کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟

 کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟ 

یافته های مربوط به مغز و دانسته های ما سابقه ی چندانی ندارد و مربوط به دهه های اخیر است.

با این وجود تلاش های بسیار انجام شده تا به طور کامل از مغز خود استفاده کنید و تمام پتانسیل های آن را به کار گیریم.

اما بپذیرید که انسان تنها حدود 500 سال است که به مکان اصلی مغز در بدنش پی برده است ،پس با این وجود تمام این پیشرفت ها و اطلاعات جای تقدیر دارد.

قبل از آن گمان بر این بود که محلی که انسان عواطف و احساسات و افکارش نمود پیدا می کند از قلبش است، زیرا اغلب در این قسمت است که نمود فیزیکی و مستقیم تفکرات و عواطف را احساس می کنیم.

 

تفاوت نیمکره راست و چپ مغز چیست؟ 

آنچه که در دهه های اخیر کشف شد این است که انسان یک مغز ندارد بلکه دارای دو نیمکره مغز است.

و هر نیمکره دارای وظایف مختص به خود است و ویژگی منحصر به فرد خود را دارد. نیمکره راست مغز مربوط به کارهای هنری و موسیقی و نقاشی و طراحی و عواطف و احساسات است.

 نیمکره چپ مربوط به فعالیت های منطقی و استدلال و لغات و فهرست ها و اعداد و پردازش های خطی است.  این درست است که ما در هر فعالیتی از یک نیمکره استفاده بیشتری میبریم اما این بدان معنی نیست که هنگام نقاشی کشیدن نیمکره چپ مغز از فعالیت باز می ایستد و تنها نیمکره راست کار میکند.

در هر فعالیتی هر دو نیمکره مغز در حال فعالیت هستند اما یکی از آن دو بیشتر درگیر است.

مردی که در آخرین سال های هزاره ی اخیر نمونه ای کامل انسانی شناخته شد که همزمان از هر دو نیمکره مغز بیشترین بهره را برده بود ، "لئوناردو داوینچی " به احتمال قوی در زمان خود یک نابغه بوده است.

او در همه ی علوم مانند معماری ،مجسمه سازی ،موسیقی ،مهندسی ،فضانوردی ،زمین شناسی ،هواشناسی ،فیزیک و... علامه دهر بود.

 بنابراین با به کارگیری هر دو نیمکره مغز ما یک نابغه می شویم. 

پس نابغه شدن سخت نیست کافی است تلاش کنیم در فعالیت های روزانه از هر دو نیمکره مغز استفاده کنیم با این کار نه تنها تبدیل به یک نابغه می شویم بلکه انجام ورزش مغزی راهی برای پیشگیری از آلزایمر است.

 کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟ 

به فعالیت های خود نگاهی بیندازید ،توجه کنید فعالیت های شما اغلب در کدام دسته جای می گیردو مربوط به کدام نیمکره مغز است.

برای مثال اگر شما یک حسابدار هستید و در طول روز تمام وقت خود را صرف حساب ها و اعداد و ارقام می کنید، بدون اینکه برای آرامش و تفریح موسیقی گوش دهید و آن را برای خود زمزمه کنید یا هیچگونه فعالیت دیگر هنری ندارید و از قضا در خانواده کاملا منطقی و تحلیلی با مسائل برخورد می کنید.

باید بگویم که برای نابغه شدن کافی است یک ساز را انتخاب کنید و سعی کنید آن را یاد بگیرید و یا یک فعالیت هنری دیگر را تمرین کنید.

بنابراین به نظر می رسد وقتی ما می گوییم در برخی زمینه ها استعداد داریم و در برخی زمینه ها نه، در واقع در مورد پتانسیل های درونی ای که توانسته ایم آنها را بارور کنیم و یا بکر باقی گذاشتیم صحبت می کنیم.  

ما در هر کاری پتانسیل درونی برای انجام آن را داده ایم ولی حالا بسته به محیط و خانواده و شرایط از یک دسته پانسیل های درونی استفاده بیشتری کردیم.

برای تمرین در جهت استفاده از هر دو نیمکره مغز ، و تقویت نیمکره راست و چپ مغز، به خاطر سپاری اعداد و اشعار، به خاطرسپاری نام ها و چهره ها و تمرین های کاربردی و عملی دیگر برای تقویت حافظه می توانید در  کارگاه حافظه برتر با تدریس دکتر محمد سیدا ، مرد حافظه ی ایران شرکت کنید.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)