قدرت ضمیر ناخودآگاه

چگونه باید به آرامش و آسایش برسیم ؟با وجود اینکه خواستاریم به موفقیت برسیم چرا خیلی ها به این هدف نمی رسند؟

قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه

یکی از آرزوهای انسان رسیدن به آرامش ذهن و روح است ،بدون آرامش انجام هیچ کاری برای انسان لذت بخش نیست. از آرزوهای دیگر انسان ها رسیدن به موفقیت است. اما چگونه باید به آرامش و آسایش برسیم؟ با وجود اینکه خواستاریم به موفقیت برسیم چرا خیلی ها به این هدف نمی رسند؟ خداوند قدرت های بسیاری به انسان عطا کرده است و هیچگاه نمی پسندد که انسان در فقر و نگرانی و ترس زندگی کند و با قدرت هایی که به او داده ،او را در رسیدن به آرامش و موفقیت هدایت کرده.

  چگونه به آرامش برسیم؟  

خوشبختی ،آرامش ،آسایش ،موفقیت و همه ی اتفاقات خوب زندگی نه تنها پدیده ای ذهنی بوده وخارج از انسان نیست بلکه ریشه تمام موفقیت ها در درون انسان شکل می گیرد. این ذهن انسان است که به او قدرت موفق شدن و رسیدن به آرزوهایش را می دهد. خداوند در درون همه انسان ها قدرتی نهاده به نام نیروی درون.  

  ضمیر ناخودآگاه چیست؟  

ضمیر خودآگاه همان ضمیری است که انسان با کمک نیمکره چپ مغز برای رسیدن به اهدافش طرح و نقشه می ریزد و با تدبیر و استدلال سعی می کند به مقاصدش برسد. اما باید به این نکته اشاره کرد که فقط 5 درصد از موفقیت ناشی از اعمال انسان وابسته به ضمیر خودآگاه است. اما آنچه که باعث موفقیت های انسان می شود ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر ناخودآگاه که به تعبیر روانشناسان بچه غول بیشعور ،همان موهبت الهی است برای رسیدن به هر آنچه که می خواهید.

چرا بچه؟ چون کارهای آن مانند رفتار بچه هاست و سریع گول می خورد.

چرا غول؟ چون توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد.

چرا بیشعور؟ چون توانایی تشخیص و درک واقعیت و غیر واقعیت را ندارد.

حال که می دانیم این ضمیر قدرتمند انسان توانایی درک واقعیت ها را ندارد پس می توان با تلقینات مثبت به هر آنچه می خواهید برسید. ضمیر ناخودآگاه قدرتی دارد که می تواند شما به اوج موفقیت یا قعر شکست بکشاند  

  تقویت ضمیر ناخودآگاه با تلقینات مثبت  

جملات مثبت تاثیر شگفت انگیزی بر قدرت ذهن شما دارند.با تلقینات مثبت علاوه بر اینکه روحیه و قدرت شما برای رسیدن به موفقیت بیشتر می شود ،ضمیر ناخودآگاه شما هم آنها را باور می کند. هیچگاه از جملات منفی استفاده نکنید زیرا ضمیر ناخودآگاه شما توانایی درک ندارد و آنها را به مثابه واقعیت می پذیرد. تلقینات مثبت را به کار برید هرچند دورتر از ذهن شما هستند و هرچند برای رسیدن به آن باید راه زیادی در پیش است ،به قدرت های درونی خود اعتماد کنید و همه چیز را به آن بسپارید.

1- تلقین باید جمله ای ساده و کوتاه باشد.آن را بدون هیچ پیچیدگی و همانطور که می خواهید اتفاق بیفتد بیان کنید

2- تکرار به ضمیر ناخودآگاه موجب عادت می شود. پس اصلا نگران نباشید و هر آنچه که می خواهید را دائما تکرار کنید.صدای خود را در حال تلقینات مثبت ضبط کنید و در طول روز چند بار آن را گوش دهید.

3- تلقین باید مثبت باشد مثلا اگر می خواهید از اضافه وزن رهایی یابید دائما تکرار کنید من به وزن ایده آلم رسیده ام.

4- جملات تلقین باید به زمان حال باشند به طوریکه که ببینید و تصور کنید که به آن رسیدید.

5- جملات تلقین مثبت باید در ذهن شما تصویرسازی شده باشد و هنگام تکرار آن را در ذهن مجسم کنید.

تمرینات تلقبنات مثبت را انجام دهید تا به واقع در زندگی خود تجربه کنید آرزوهای شما آرزو نمی مانند اگر شما از تمامی توانایی ها و موهبت های الهی که خداوند در اختیارتان قرار داده استفاده کنید. نحوه به کارگیری و انجام تمرینات تلقینات مثبت نیاز به زمان و تمرین دارد که در کارگاه های حس برتر به طور کامل آموزش داده می شوند تا بتوانیم از همه ی نیروهای درون خود استفاده کنیم و به موفقیت که شایسته آن هستیم برسیم.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)