بایگانی دسته‌ی: مقالات روانشناسی

ورود به آلفا

ورود به حالت آلفا

ورود به حالت آلفا مغز مرکز فعالیت‌های الکتریکی است. به سیگنال الکتریکی که سلول‌های مغزی (نورون‌ها) برای گروهی دیگر می‌فرستند امواج مغزی می‌گویند.   امواج مغزی با توجه به فرکانسشان در ۵ دسته قرار می‌گیرند؛ امواج آلفا در وسط این دسته‌بندی قرار دارند. وقتی بیدار هستید ولی روی هیچ چیزی تمرکز ندارید، این امواج تولید […]

تمرینات مختلف مدیتیشن

تمرینات مختلف مدیتیشن

تمرینات مختلف مدیتیشن مدیتیشن هنر آرام کردن بدن و ساکت کردن ذهن است. هنگامی که ذهن خود را آرام می‌کنید، در اصل ذهن خود را از تفکرات مزاحم پاک می‌کنید مدیتیشن به شما کمک می‌کند از افکاری که شما را از رسیدن به خواسته‌هایتان باز می‌دارند خلاص شوید. دو نقطه اصلی این نوع مراقبه عبارتند […]

فرمول ژاپنی نوشیدن آب و تاثیر شگفت‌انگیز آن بر سلامتی

فرمول ژاپنی نوشیدن آب و تاثیر شگفت‌انگیز آن بر سلامتی

ویدیو فرمول ژاپنی نوشیدن آب و تاثیر شگفت‌انگیز آن بر سلامتی

تکنیک تنفس عمیق برای زدودن تمام استرس و فشار ها

تکنیک تنفس عمیق برای زدودن تمام استرس و فشار ها

تکنیک تنفس عمیق برای زدودن تمام استرس و فشار ها نقش تنفس در تمرکز همان طور که در مقاله: راز تقویت نیروی تله پاتی چیست؟ خواندیم: لازمه  تمامی تمرینات تله‌پاتی «داشتن تمرکز کامل» است. شما ممکن نیست کتابی در زمینه تمرکز حواس و آرامش ذهن پیدا کنید که در آن فصلی به تنفس درست اختصاص […]

راز تقویت نیروی تله پاتی چیست؟

تقویت نیروی تله پاتی

اشکال مختلف نیروی تله پاتی نیروی تله پاتی به شکل‌های مختلف دیده می‌شوند: خواندن یا حس کردن آنچه در ذهن دیگران رخ می‌دهد. ارتباط برقرار کردن با دیگری بدون صحبت کردن القا کردن چیزی مانند یک کلمه یا تصویر به ذهن فرد دیگر کنترل کردن رفتار یا افکار دیگران   با تقویت نیروی تله پاتی […]

مهارت های جذب و اصول کاریزما در اولین دیدار – زبان بدن جرج کلونی

زبان بدن جرج کلونی

مهارت های جذب و اصول کاریزما در اولین دیدار – زبان بدن جرج کلونی .شما جهت برقراری ارتباط مؤثر تا چه حد به زبان بدن خود اهمیت می‌دهید؟‌ شما ممکن است گمان کنید که زبان اصلی شما زبان فارسی است، اما اشتباه می کنید. بیشترین زبانی که به آن زبان صحبت می‌شود، آنی نیست که […]

قدرت تلقین و راهنمای استفاده از آن در رسیدن به خواسته‌ ها

قدرت تلقین و راهنمای استفاده از آن در رسیدن به خواسته‌ ها

قدرت تلقین و راهنمای استفاده از آن در رسیدن به خواسته ها   اصلا تلقین چیست؟ مترادف تلقین در فارسی عبارتست از: القا، فهماندن، آموختن، یاد دادن، وادار نمودن، در دهان نهادن معنی تلقین در زبان فارسی: باوراندن اندیشه و طرز فکر خاص به دیگری، فهماندن و یاددادن کلامی به کسی، القای سخن به مخاطب […]

خلاصه کاربردی کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد

خلاصه کاربردی کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد نویسنده، مدرس و سخنران آمریکایی برای اولین بار در سال 1998 منتشر شد. این کتاب که موضعی روانشناسانه دارد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و هنوز پس از گذشت ۲۳ سال از چاپ، از کتاب های تاثیرگذار به شمار می‌رود. […]

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد

کتاب نیمه تاریک وجود کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد نویسنده، مدرس و سخنران آمریکایی برای اولین بار در سال 1998 منتشر شد. این کتاب که موضعی روانشناسانه دارد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و هنوز پس از گذشت ۲۳ سال از چاپ، از کتاب های تاثیرگذار به شمار می‌رود. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی […]

فروشگاه
مقالات
خانه
دوره ها
جستجو
ایجاد حال خوب و آرامش درون در ۹۰ روز
پک اعجاز کلمات