درخواست اجرای کارگاه و دوره

 

 

با سلام

در صورتی که خواهان اجرای کارگاه یا دوره ای خاص هستید با پر کردن فرم زیر به ما اطلاع دهید.

از وقتی که برای پر کردن فرم به ما اختصاص می دهید کمال تشکر را داریم.

 نام و نام خانوادگی: 

ارگان/سازمان/شرکت/موسسه: 

نشانی: 

تلفن موبایل: 

تلفن ثابت: 

توضیحات کامل: